מאמרים נוספים ברשת הידע:
Yes, I still do Knowledge Management

בלוג של פטי אנקלם בנושא ניהול ידע

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: