מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management - In 5 minutes or less

סרטון על ניהול ידע בחמש דקות (קצת פחות)

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: