מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Transfer: You Can't Learn Surgery By Watching

מאמר מהעולם של מייקל בלנדין

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: