מאמרים נוספים ברשת הידע:
The Whys and Wherefores of Knowledge Management

מאמר מהעולם בנושא ניהול ידע מאת רוב קואן

 

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: