מאמרים נוספים ברשת הידע:
The National Museum of Brazil fire highlights an important knowledge management issue

על שריפה ונזקי ניהול ידע בעקבותיה, ישירים ועקיפים

 

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: