מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management - The SECI model (Nonaka & Takeuchi 1996) || Tacit and Explicit Knowledge
מאמרים נוספים ברשת הידע: