מאמרים נוספים ברשת הידע:
מאי 2020

שם האירוע: פורום KMI בנושא אנליטיקה

מיקום האירוע: וירטואלי

תאריך: 17/05/2020
לפרטים נוספים: אנשים ומחשבים 03-7330733

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: