ניהול ידע- מסורתי ומתחדש (AI)- מאת Tony Rhem
מאת: ד"ר מוריה לוי