בלוג והפעם מישראל- נשמח להפנות לקריאת הבלוג של ידידנו עמי סלנט- מידע וידע:
מאת: ד"ר מוריה לוי