על למידה פתוחה ושיתוף ידע בעולם בו עובדים מרחוק:
מאת: ד"ר מוריה לוי