מאמרים נוספים ברשת הידע:
חדשות אוגוסט 2022
  1. מפגש מקדים ל HaKMthon ההקאתון הראשון לניהול ידע בעולם, ייערך ב 10/08/22 בין השעות 15:00-16:45. לא עולה כסף אך מחייב רישום: https://www.eventbrite.com/myevent?eid=381486445227#:~:text=e/global%2Dvirtual%2D-,collaboration,-%2Dwebinar%2Dpre%2Dhackmthon
  2. קורס ניהול ידע הבא של רום ייפתח בתאריך 25/10/22, ויימשך 5 שבועות. ההרשמה התחילה. לפרטים: https://www.kmrom.com/Site/Knowledge_Management_Course.aspx
  3. פורום ניהול ידע בישראל השיק את כתיבת הספר השישי בסדרת ספרי ״ניהול ידע בישראל״. נושא הספר החדש: ״מ-ידע סמוי ל-ידע גלוי״. מוזמנים להציע פרק שלכם, מתודולוגיה, מחקר או case study הדנים בנושא. להצעות: moria@kmrom.com
 
מאמרים נוספים ברשת הידע: