בלוגים עם ד"ר מוריה לוי
מאת: ד"ר מוריה לוי

1. ארגז כלים להטמעת ISO30401- 

https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3393

 

2. שימור ידע- הבטחה לשנה החדשה-

https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3394

 

3. סוף 2022-

https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3399