מאמרים נוספים ברשת הידע:
בלוגים עם ד"ר מוריה לוי

1. השיתופיות החדשה- https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3415

 

2. גורמי מפתח להצלחה של שיתופיות- https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3416

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: