מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Johann Wolfgang von Goethe

"Daring ideas are like chessmen moved forward; they may be beatenbut they may start a winning game."

-- Johann Wolfgang von Goetheמאמרים נוספים ברשת הידע: