מאמרים נוספים ברשת הידע:
מאמר מהעולם- Virtual Communities and "Low-Tech" Tools: Lessons Learned at the World Bank

Virtual Communities and "Low-Tech" Tools: Lessons Learned at the World Bank

 

כמנהגנו מידי חודש אנו מביאים מאמר מהעולם המתאר מימוש ניהול ידע בארגון.

המאמר הפעם עוסק בסיפורי מקרה הקשורים לניהול ידע בבנק העולמי. ניתן גם לגלוש באתר המכיל ידע רב על נושא שיתוף ידע בבנק.

 

האתר כבר לא קיים ברשת

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: