מאמרים נוספים ברשת הידע:
אתר- רשת של בלוגים בניהול ידע

Social Networking

בגיליון הקודם הזכרנו בסקירה רשת של בלוגים. רשת בלוגים מהווה אף היא צורה של Social Networkingהכוללת קבוצה של אנשים או ארגונים או ישויות חברתיות כלשהןהמחוברים ביניהם. להלן כמה דוגמאות לרשתות בלוגים:

צפייה מהנה.


מאמרים נוספים ברשת הידע: