מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Martin H. Fischer

"Knowledge is the process of piling up facts; Wisdom lies in their simplification"

-- Martin H. Fischerמאמרים נוספים ברשת הידע: