מאמרים נוספים ברשת הידע:
אתר- מגאזין on line מאנגליה המפרסם מאמרים שלדעת עורכיו תורמים להתפתחות התיאורטית ומעשית של עולם ניהול הידע

בכל חודש אנו ממליצים לכם על אתר הכולל חומרים מגוונים בנושא ניהול הידע. החודש, בחרנו להפנות אתכם אל http://www.ejkm.com/

מגאזין on line מאנגליה המפרסם מאמרים שלדעת עורכיו תורמים להתפתחות התיאורטית ומעשית של עולם ניהול הידעמאמרים נוספים ברשת הידע: