מאמרים נוספים ברשת הידע:
מאמר מהעולם- מאמר המדבר על קצב הגידול השנתי בהשקעה בתחום ניהול הידע.

עיתון חדשות מחשוב בממשל ארה"ב פרסם מאמר מעניין בחודש מאי המדבר על קצב הגידול השנתי בהשקעה בתחום ניהול הידע. וטוען שפעם אחת לשם שינוי גם יצרני התוכנה דוחקים בארגון לבצע שינויים תהליכים ותרבותיים ולא רק לקנות


מאמרים נוספים ברשת הידע: