מאמרים נוספים ברשת הידע:
מוזר ומצחיק...

על המושג מנהל ידע כבר שמענו...

גם על קהילת ידע, צרכי ידע, מיפוי ידע, וצומת ידע. אבל על נגרית ידע!?!?!?!?

על זה עוד לא שמענו...

תודה לאבי צוקר מבנק דיסקונט על שליחת התמונה


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: