ניהול סיכונים- רשימת הסיכונים הנה תשתית לפרוייקטים הבאים

לא תמיד ניתן ליישם כל טיפ שלמדנו, גם אם הוא לכאורה רלוונטי מאד לנושא.

לדוגמא: ידוע שבשלב התכנון מומלץ להיוועץ בלקוח ולשתף אותו בתהליך, אך הלקוח לא תמיד מוכן לכך. לעיתים הוא פשוט אינו משתף פעולה.

פעם שניה- רשימת הסיכונים הנה תשתית לפרוייקטים הבאים, ויכולה להוות רשימת סיכונים פוטנציאלים גם בהם.

 ואם נחזור ונחשוב על המשמעות הכוללת של ניהול ידע, הרי שיש לנו לא רק כללי עשה ואל תעשה, אלא גם כללי "שקול האם לעשות, ואם לא, נהל את אי העשיה כסיכון