מאמרים נוספים ברשת הידע:
לאן הערב??? כנסים, קורסים ויתר פורומים- יוני 2000

 

בעולם:

 

תאריכים

מקום

נושא

פרטים

5/6/00

Montreal, QC

Documation Montreal

 

7/6/00

New York, USA

Convergence and Knowledge Management

http://www.kmworld.com/

/i.cfm?SPID=KMConference

13/6/00

New York, USA

Knowledge at Your Fingertips

email: info@access.km.com

25-28/6/00

Collingwood Ontario

IKMS Canada 2000

http://www.skmi.com/

בארץ:

תאריכים

מקום

נושא

פרטים

5/6/00

דן אכדיה

הרצליה הפיתוח

 

Knowledge in Action # 5

 

14/6/00

מלון רנסאנס

ירושלים

 

כנס ניהול פרוייקטים-

מושב ניהול ידע (הכנס באנגלית)

 

http://www.ortra.com/pmi

15/6/00

14:00

 

גני התערוכה

תל אביב

 

היבטים לא מחשוביים בניהול ידע ממוחשב;

ניהול ידע כאחת מתשתיות הארגון;

ידע כקניין רוחני.

 

לשכת מנתחי המערכות

 

לקבלת מידע על כנסים מאוחרים יותר (לאחר המועדים לעיל) ניתן לפנות לעורך העיתון

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: