מאמרים נוספים ברשת הידע:
פינת הלשון- Knowledge Half life

והפעם על :

“Knowledge Half life”- אמצע הדרך.

אמצע הדרך של הידע מוגדרת כנקודת הזמן בה רכישה של ידע חדש יותר כדאית (במונחים של עלות-תועלת) מתחזוקה/שימוש חוזר בידע הקיים.

כיום כאשר מתכננים ובונים מאגרי ידע חדשים, כולל אמצעי עדכון, מן הראוי שנזכור את נקודת אמצע הדרך. היא תגיע הרבה לפני שנחכה לה.

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: