מאמרים נוספים ברשת הידע:
לאן הערב??? כנסים, קורסים ויתר פורומים- יולי 2000
בעולם:

 

תאריכים

מקום

נושא

פרטים

16-19/7/00

Baltimore, MD, USA

Management and technology professionals in mail,

remittance, document and forms processing

 

16-19/7/00

Birmingham, UK

KNOWLEDGE MANAGEMENT BEYOND THE HYPE:

LOOKING TOWARDS THE NEW MILLENNIUM

 

http://knowledge-mgt.abs.aston.ac.uk/kmac2000.htm

19-20/7/00

SYDNEY

DEVELOPING AND INTEGRATING BUSINESS INTELLIGENCE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT TO BECOME AN INTELLIGENT ORGANISATION

 

26-28/7/00

New York, USA

KM Practices for the Financial Services Industry

http://www.kmworld.com/

13-15/9/00

Santa Clara, USA

Knowledge Nets: Defining & Driving the e-Enterprise

http://www.kmworld.com/00

בארץ:

תאריכים

מקום

נושא

פרטים

   

קיץ הגיע!

 

לקבלת מידע על כנסים מאוחרים יותר (לאחר המועדים לעיל) ניתן לפנות לעורך העיתון

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: