מאמרים נוספים ברשת הידע:
מטרה

 

"מטרה צריכה להיות מסמר: מתועדת בתוכנית עבודה,ספציפית,  מדידה וריאלית"

משה קטן, סגן נשיא, קוקה קולה ישראל

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: