מאמרים נוספים ברשת הידע:
התמדה

"רוב הדברים החשובים בעולם הושגו על-ידי אנשים שהמשיכו לנסות היכן שנראה היה שאין כל תקווה"

דייל קרנגי

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: