מאמרים נוספים ברשת הידע:
KM for large service- oriented corporation

יותר חברות הנדסיות עוברות ממכירת מוצרים למכירת שירותים (מוצר+שירות).

כתוצאה מכך, על מתכנני השירותים לקחת בחשבון את כל מעגל החיים שלהם (ולא רק את תהליך הייצור) כחלק מהשלב התכנוני.

לשם כך עליהם לדעת לנהל מידע מורכב ורב על טווח של זמן ארוך מאוד.

מאמר זה מציג אב טיפוס של מאגר מסמכים המתאים למטרות אלו המבוסס על הידע עצמו ולא על המסמכים עצמם.

מאמרים נוספים ברשת הידע: