מאמרים נוספים ברשת הידע:
על ניצחונות מהירים וניצחונות ארוכי טווח

המאמר עוסק בשתי שאלות מרכזיות המעסיקות כל מנהל ידע בארגון בפתחו של פרויקט ניהול ידע. כיצד יכול פרויקט ניהול הידע בארגון יכול להשיג ניצחונות מהירים מחד, וניצחונות ארוכי טווח מאידך, לצורך השגת תועלת מרבית לארגון.

מומלץ!

מאמרים נוספים ברשת הידע: