מאמרים נוספים ברשת הידע:
ערך הידע מיוון העתיקה

"בעלות על מאגר של ידע, זהו אושר לא קטן" 

                                                                                       סוקרטס

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: