מאמרים נוספים ברשת הידע:
הפקת לקחים הלכה למעשה

"The more extensive a man's knowledge of what has been done, the greater will be his power of knowing what to do."

 

 

 

 


                                                                                       Benjamin Disraeli

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: