מאמרים נוספים ברשת הידע:
ניהול ידע מעודד חדשנות וצמיחה ארגונית

הסביבה התחרותית בה אנו פועלים, מחייבת אותנו לפתח מוצרים ושירותים חדשניים על מנת להתבלט ולהצליח. ניהול ידע המעודד ותומך בחדשנות, יכול להוות גורם מסייע משמעותי מאוד ולהוביל להצלחה.  המאמר סוקר בקצרה,  מספר מתודולוגיות ניהול ידע שיעודדו צמיחה בארגון.

מומלץ מאוד!

מאמרים נוספים ברשת הידע: