מאמרים נוספים ברשת הידע:
הודו וסין עתידות להוביל את ניהול הידע בעולם

הבלוג החודשי מצביע על מספר סיבות בגינן הודו וסין עתידות לעקוף את מדינות המערב ובראשן ארה"ב, בתחומי ניהול הידע, כמו שעשו בתחום ניהול האיכות.

כדאי לקרוא!

מאמרים נוספים ברשת הידע: