מאמרים נוספים ברשת הידע:
סיפור סיפורים ככלי לניהול הידע הארגוני
"We always know more then we can say, we can always say more then we can write down" - David Snowden
 
מאמרים נוספים ברשת הידע: