מאמרים נוספים ברשת הידע:
Metakm - הפורטל לעוסקים בתחום ניהול הידע

אתר החודש הנו פורטל לעוסקים בתחום ניהול הידע. האתר כולל בתוכו מאמרים רבים בתחום, חדשות, מילון ניהול ידע ואף ספרי ניהול ידע מומלצים.

מומלץ!

מאמרים נוספים ברשת הידע: