מאמרים נוספים ברשת הידע:
שיטה נוספת למדידת גבהו של אדם

"גובהו של האדם הוא מהכתפיים ומעלה" ~ סבתא של רנית

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: