מאמרים נוספים ברשת הידע:
על הדמיון בין ניהול ידע לגולף

מסתבר שלניהול ידע יש הרבה מן המשותף עם משחק הגולף. הבלוג החודשי לניהול ידע שאנו חושפים בפניכם, עומד בטור זה מקרוב על נקודות הדמיון בין ניהול ידע לגולף ואף מציע לקוראיו לציין נקודות נוספות. האם תוכלו גם אתם להוסיף?

נחמד ומרענן.

מאמרים נוספים ברשת הידע: