ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון ינואר 2003 - מהדורה מס' 40
גיליון ינואר 2003 - מהדורה מס' 40
גיליון:

פורטלים לאן?

מטה גרופ הוציאו החודש תחזית עדכנית לגבי שוק הפורטלים הארגוניים. הפורטליםמהווים את הפלטפורמה הבסיסית הטכנולוגית לניהול ידע (אם כי לא היחידה) והתפתחות חיובית בתחום יכולה למנף את ניהול הידע כולו.

מספר עובדות מעניינות:

א. מרבית המוצרים הגיעו לקטגוריית ה"מאתגרות" מצב של הבשלה ויציבות (בניגוד לשנים עברו). למרות שיש עוד פערים בטכנולוגיהבחזון וביכולותהם בהחלט יכולים לספק מסגרת פורטל טובה לארגונים (בהתאם לצרכים וליכולות הספציפיים לכל ארגון). התחזית של מטה גרופ הנה שמרביתם ישרדו (!!!) ואבני הנגף העיקריים בדרך להצלחה הנם דווקא ערוצי המכירה ורמת השירות המקצועי.

ב. שלושת המובילים (ביד רמה) הנם PlumTreeIBM (Websphere) ו- SAP. ה- PeopleSoft מזדנב ומתקרב אליהם. מעניין לציין שכל אלו מיוצגים בישראל.

ג. אחוז הארגונים העושים שימוש בפורטל צפוי לגדול מפחות מ- 5% עליו עומד כיוםל- 15% מהארגונים ב- 2004 ול- 35% בשנת 2007. הפורטלים עצמם יתרכזו בשתי מטרות עיקריות: מסגרת תשתיתית משותפת ליישומים קיימים וכלי להבאת תכנים המספקים ערך מוסף למנהלי הארגון ומקבלי ההחלטות.

גם גרטנר פרסמו החודש תחזית חמש שנתית למגמות התפתחות כלי ניהול הידע ותחזית צפויה לשנים הקרובות. שוק ניהול הידע נשאר בר-קיימא למרות המיתון. הדו"ח ניתן לרכישה בתשלום מיוחד (SWSA-WW-MT-0109).


נכתב ע"י עידו שלם, חברת Vself

אחד ה Buzzwords החמים בתחום ניהול הידע וניהול המסמכים הוא מערכות מחשב המסוגלות "לקרוא" ולנתח טקסט ללא צורך בידע מוקדם, מילונים וטקסונומיות.

במאמר שלהלן ננסה להבין כיצד הדבר אפשרי והאם באמת מחשבים מסוגלים "לקרוא" ו"להבין" טקסט.

 

אנשים משתמשים לעיתים קרובות בביטויים (Idioms) על מנת להביע את מחשבותיהם.  אנשים הכותבים או המדברים על נושאים דומים ישתמשו סביר להניח בביטויים זהים.

 אם לא נסכים כולנו על משמעות הביטויים ונשתמש בהם, נתקשה מאוד להבין איש את רעהו.

להן דוגמאות של 3 פסקאות מספרים העוסקים בניהול ידע. בכל אחת מהפסקאות סומנו ביטויים זהים או בעלי מכנה משותף לכלל הפסקאות : 

 

=    Hedlund, Gunnar, and Nonaka, Ikujiro. "Models of Knowledge Management in the West and Japan." In Implementing Strategic Process: Change, Learning and Cooperation. P. Lorange et al., editors. Oxford: Basil Blackwell, 1993. Pages 117-144.

Hedlund and Nonaka present a framework for discussing knowledge management that extends the work of Galbraith, Arrow, Simon, and others in the field of management and organizational theory. They point out that creating and exploiting knowledge within an organization revolves around the interaction of tacit and explicit knowledge and the "transfer and transformation of knowledge between individuals, organizational units, and the surrounding environment." They provide a conceptual framework that looks at different aspects of knowledge management and demonstrate its use in a model that contrasts U.S. and Japanese practices of managing knowledge. Hedlund and Nonaka argue that the characteristics of knowledge management have serious implications for the types of activities (including innovations and strategies) in which a firm or organization is likely to succeed. They reinforce the important idea that not only the success but also the very survival of organizations will depend, in large part, on how well they create, transfer, and exploit their knowledge resources.

=    Earl, Michael J. "Knowledge as Strategy: Reflections on Skandia International and Shorko Films." in Strategic Information Systems: A European Perspective. Edited by Claudio Ciborra and Tawfik Jelassi. John Wiley & Sons, Chichester. 1994. pp. 53-69.

Earl provides an assessment of knowledge, its value, and knowledge work through case studies of Skandia International and Shorko Films, two firms that were among the first to institute knowledge management. He makes the case for "knowledge as strategy," focusing on the value of information technologies in exploiting organizational knowledge. Earl classifies information systems from the perspective of knowledge and uses the case studies to develop a model for managing knowledge as a strategic resource. He concludes that any knowledge-based strategy requires a combination of organizational and technological capabilities, as evidenced by Skandia and Shorko, which he considers prototypes of successful firms in a knowledge economy.

=    Huber, George P. "Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures." Organization Science. 2:1(Feb. 1991):88-115.

Huber reviews four constructs linked to organizational learning: knowledge acquisition, information distribution, information interpretation, and organizational memory. He analyzes and critiques the extant literature related to each, noting a lack of cumulative work and synthesis among different research groups. Although now seven years old, this article is still tremendously useful as a literature review and history. Huber pulls together various theoretical perspectives that have contributed to our understanding of how organizations learn and what constitutes organizational knowledge, developing a "big picture" overview of the importance of learning to knowledge management.

מניתוח הטקסטים ניתן לראות כי הביטויים הבאים הנם מרכזיים וחוזרים על עצמם בדרכים שונות:

=    Knowledge Management

=    Knowledge Economy

=    Knowledge work

=    Organizational learning

=    Organizational Knowledge

=    Organizational memory

=    Organizational Theory

=    Information System

=    Information distribution

=    Information interpretation

=    Information Technology

כלומר, המחשב מסוגל לזהות ביטויים מרכזיים המתארים את עולמות התוכן בהם עוסקים הטקסטים. במקום לקרוא מאות מסמכים, המחשב מסוגל להוציא את הרעיונות המרכזיים בטקסטים ,להחצין אותם לקורא ולאפשר לו במבט מהיר להבין את הנושאים בהם עוסקים הטקסטים ולבחור מתוכם את אלה הרלוונטיים עבורו. יתרה מזאת, הוא מסוגל להצמיד לכל מסמך את ביטויי המפתח המתארים את תוכנו.

צורת ניתוח זו של טקסטים מתבססת על כללי הלשון שניסח הבלשן היהודי אמריקאי נועם חומסקי – חומסקי טוען כי לכל מילה יש משמעות, אך המשמעות תלויית הקשר. כך לדוגמה; כולנו יודעים כי אדום הנו צבע. אך הביטוי "כובע אדום" שונה מהותית מהביטוי "רמזור אדום" ו מ"קווים אדומים". מעקרון זה של חומסקי ניתן ללמוד כי ההתמקדות במילה הבודדת ללא ההקשר שלה (כמקובל בשיטות הסטטיסטיות) הולך לאבוד ההקשר (Context) המעניק לביטוי את משמעותו.

טענה נוספת של חומסקי היא כי בכל עולם תוכן, קבוצת אנשים וכו' מתפתחת הסכמה על שימוש במושגים וביטויים. הסכמה זו נדרשת על מנת שנוכל להבין זה את כוונתו של זה במדויק. כך לדוגמה מסמכים העוסקים בניהול ידע סביר להניח שיוזכרו בהם הביטויים ידע גלוי וידע סמוי, קהילות של ידע ועוד. כלומר, הטענה היא כי המילונים והטקסונומיות הנדרשים בחלק לא מבוטל מפתרונות החיפוש הנמצאים בשוק, נמצאים למעשה בתוך הטקסטים עצמם וכי ניתן לחלץ אותם עבור המשתמש בזמן אמת.

לסיכום ניתן לאמר כי האלגוריתם עליו מבוסס ה Information Manager של חברת VirtualSelf מחקה למעשה במידה רבה את תהליך הקריאה שאנו מבצעים. - אם מחשבים מסוגלים לעשות זאת, האם ניתן לאמר שהם מסוגלים אכן "להבין" "ולקרוא" מסמכים?

האם המחשב שהצליח לאתר את הביטוי "Organizational learning" אכן "מבין" את משמעות הביטוי? – סביר להניח שלא.

האם כל אדם הקורא את הביטוי "Organizational learning" אכן מבין לעומק את משמעותו? – לא בטוח.

סביר להניח כי כל אדם היה מסוגל להבחין שביטויים מסוימים אכן חוזרים על עצמם ולכן יש להם כנראה משמעות מרכזית יותר, גם מבלי להבין לעומק את משמעותם.

 כך גם המחשב....

האם מחשבים אינטליגנטיים? – לא בטוח.

לעומת זאת, האם כל האנשים אינטליגנטיים?.....

תחקיר והפקת לקחים הנם בסיס לעיבוד ויצירת ידע בארגונים. מטרת התהליך כולו הנה למנוע את חזרת השגיאות בעתיד ולעשות שימוש חוזר בתובנות שהביאו להצלחות. ועם זאת, כה מעטים מצליחים בתהליך. הבעיה מתחלקת לשני מרכיבים מרכזיים:

קשה לבצע תהליך הפקת לקחים: אנו חוששים מתחקיר שיהפוך לחקירה; קשה לנו להודות בטעויות; קשה לנו לזהות את סיבות השורש ולהכליל מהם את הלקחים- התובנות הארגוניות האמיתיות. ארגונים תוקפים מרכיב זה בשנים האחרונות ולאט לאט מתחילה לצמוח תרבות תחקיר והפקת לקחים. הדרך עוד ארוכה, אך בהחלט היא נסללת ואנו מתחילים לצעוד בה.

עם זאת, מרכיב אחר, מרכזי לא פחות, עדיין נמצא בחסר: איך נבטיח, שלאחר שהגענו לתובנה, לאחר שהפקנו את הלקח, אכן נטמיע אותו היטב? איך נבטיח שבעוד שנה לא יתבצע תהליך הפקת לקחים סדור היטב, בסיומו ילמדו את אותו לקח שכבר נלמד בעבר? והלא זו מטרת הפקת הלקחים כולה..

בסקירה זו נפרוש לפניכם מתודולוגיה המבנה את התהליך ושמה דגש על ההטמעה ובניית התשתית לשימוש החוזר. המתודולוגיה מתייחסת בעיקרה בפרוייקטים ו/או תהליכים קבועים, אך ניתן להתאימה גם לאירועים חריגים. להלן עיקרי המתודולוגיה:

 

הבניית תהליך הפקת לקחים מתבצע בשלושה שלבים:

לפני- שלב ההקמה:

 1. הגדרה מקדימה של תהליכי עבודה ארגוניים משתתפים. לדוגמא, ניהול פרוייקטים, קלטית עולים באולפן, ניהול מבצעי שיווק ועוד.
 2. עבודה לפי שיטה קבועה- הגדרת תבנית Office תומכת לתיעוד תהליכי העבודה המוגדרים בסעיף הקודם. על פי רוב, חלק מהתהליך ממילא היה מתועד, אך בדרך לא אחידה ולא שלמה. העבודה לפי תבנית, מנחה לעבודה סדורה ונכונה, מסייעת לתיעוד (לצורך הפקת הלקחים ובכלל) ומסייעת גם לגישה לידע שכבר נצבר בעבר.  אם נתמקד בדוגמא של ניהול פרוייקט, התבנית יכולה להיות הרחבה של תבניות הקיימות בארגון להנחיית סעיפי הניהול, האפיון והבדיקות (כמו מפת"ח). יש לסכם עם מנהלי הארגון להבטחת יצוע הדיונים השוטפים הרלוונטיים על בסיס התבנית.
 3. הגדרת מאפיינים (מקטלגים) לתהליך. המאפיינים, המבוססים על הטקסונומיה הארגונית, יסייעו בהמשך לתהליך הכללת הלקחים (שכן אין יתרון רב שלקח שלא ניתן לעשות בו שימוש במקרים אחרים, אלא רק במקרים זהים לחלוטין לזה ממנו נלמד). כמו כן, יסייעו המאפיינים לתהליך שימוש חוזר בידע המתועד בתהליך בכללו (מעבר להפקת הלקחים הנדון כאן. בדוגמא האמורה, הרי שהמאפיינים הרלוונטיים יכולים להיות טכנולוגיה, היקף הפרוייקט, מגזר לקוח ועוד.
 4. בניית מאגר תובנות בו ניתן לאחסן את התובנות, לקטלגם ולאחזרם על בסיס המאפיינים. המאגר יכול להיות בנוי בטכנולוגיות שונות החל מפשוט מאד באמצעות Excel, דרך Access וכלה בשימוש בכלי ניהול תוכן לניהולו ו/או פיתוח מערכות ידע ייעודיות לנ"ל.
 5. הקמת גרעין תכנים ראשוני הכולל תובנות שנצברו בעבר בארגון ונשמרו בפורמטים שונים (על פי רוב, קבורים במסמכי Word או במצגות למיניהן).

 

בעת ביצוע התהליך הפרטני (תוך כדי):

 1. קטלוג התהליך המשתתף  ע"י מתן ערך למאפיינים השונים.
 2. איסוף נתונים במהלך הפעילות.
 3. רישום חריגים. רישום הפתעות.

התהליך כולו יבוצע ע"י מילוי התבנית בשלבים השונים של התהליך והצגתה בדיוני העבודה השוטפים.

תוך כדי הרישום, ניתן יהיה להגיע למאגר התובנות מתוך התבנית. במאגר זה צבור כבר ידע, וגישה אליו, תוך התייחסות לקבוצות חלקיות של המאפיינים, תאפשר לימוד מלקחי העבר, הרלוונטיים לתהליך הנוכחי. לדוגמא, תוך כדי תכנון הבדיקות, ניתן יהיה ללחוץ על הקישור הפותח את מאגר התובנות ומאפשר שליפת כל התובנות שכבר קיימות בארגון לגבי בדיקות אינטגרציה בפרוייקטים בטכנולוגיית TDMA.

קירוב התובנות למשתמש המייצר את התהליך החדש, והקלת הנגישות ע"י הסינון לפי מאפיינים, הם הגורמים המרכזיים הגורמים לשימוש החוזר בידע שכבר נצבר.

 

בסיום ביצוע התהליך (אחרי):

 1. השוואה תכנון / ביצוע.
 2. ניתוח חריגים והפתעות; ניתוח תכנון/ביצוע.
 3. הכללת העובדות לתופעות.
 4. הפקת הלקחים העקרוניים על בסיס התופעות.
 5. הכללת הלקחים עפ"י המאפיינים.
 6. שימור הלקחים במאגר התובנות.

בסיומו של שלב הפקת לקחים, יהיו בידינו אוסף משפטים במבנה:

בתנאים א,ב,ג כדאי/צריך/אסור/יש לשקול את X,Y,Z.

א,ב,ג- הנם המאפיינים המגדירים את הלקח;

X,Y,Z- הנם בסיס הלקח עצמו.

 

להלן תרשים המתאר את התהליך בכללו:

 

לפרטים נוספים על המתודולוגיה ויישומה ניתן לפנות לעורכי העיתון.

הרבה ארגונים החלו פרוייקט ניהול ידע ולא צלחה ידם. הסיבות רבות ומגוונות: חלק משקיעות את עיקר מרצן בטכנולוגיה, והמשתמשים לא באים; במקומות אחרים, נעשה שימוש במערכת אינטראנט אך הסתכלות על התכנים מלמדת על תכנים מועטים; לא מעטים המקומות שהשקעות יש ו- ROI איננו; והרשימה עוד ארוכה.

סיפורה של Tata Steel – מפעל לייצור פלדה המוכר מוצריו לכ – 5000 לקוחות ברחבי העולם דומה.  החברה בת 48 אלף עובדים, עם הכנסה שנתית של 1.5$ ביליון. 

רעיון ניהול הידע בחברה החל בכך שבקרב העובדים החלה מקננת התחושה שיש למצוא דרך לשלב בין נכסים טכנולוגיים ואינטלקטואליים דרך ניהול ידע. תחושה זו קיבלה חיזוק כאשר ב – 1999 הוזמן יועץ טכנולוגי לחברה ע"מ לסייע בפתרון בעיה כלשהי והוא ציין שהוא כבר עסק בבעיה זו שנה לפני כן ופתר אותה. 

במילים אחרות, נראה כי, למרות שברשות החברה הייתה תשתית מערכות מידע מתוחכמת, לא היה לה  ה"ידע" של הבעיות בהם נתקלה בעבר ודרכי הפתרון.

יישום ניהול הידע בחברה החל בשנים  1990 ל -  1999 ברכישת מגוון טכנולוגיות כגון אינטראנט ארגוני, SAP, מערכת ERP, פורטל וייסוד קבוצות עניין מיוחדות ממוקדות במגוון נושאים תפעוליים ותעשייתיים. לקראת המילניום הכריזה החברה על עצמה כארגון לומד ומנהל ידע.  בשלב זה לא ננקטו צעדים ללכידת הידע כנכס אירגוני, וכן לא הוגדרה דרך שיטתית להפוך את הפורטל כמסייע לפתרון בעיות עסקיות.

ב – 1999 החלו מאמצים להשקת נושא ניהול הידע. במהלך השנה צוות ניהול ידע בין 5 חברים למד מהנעשה בעולם, אפיין טקסונומיות ידע, יצר מאגרי ידע, הקים קהילות ידע והחל בחינוך עובדים לתרבות ניהול ידע.

ביישום ניהול הידע נתקלו במספר בעיות: מערכת הקשרים בחברה הייתה עדיין חלשה וגישה טכנולוגית לא היתה מושרשת. התכנים שנתרמו למאגרי הידע היו לא רלוונטיים ומיותרים. בנוסף, היו בעיות תרבויות מלוות בפחד מהטכנולוגיה והתייחסויות כגון "למה שארצה לשתף את הידע היקר שלי?".

לאור כל זה, ב- 2000 אומצה אסטרטגיה חדשה אשר הכילה השתתפות בסמינר לניהול ידע, מתן ייעוץ חיצוני לקהילות ידע ומתן הכרה וקרדיטיזציה על הצלחות בניהול ידע.  הושקו 21 קהילות ידע אשר שולבו בתהליכים העסקיים ובאסטרטגיה. לכל קהילה מונה ספונסר, מנהל ומוביל קהילה.

האסטרטגיה החדשה סיפקה פתרונות לחלק מהבעיות אולם בעיית התכנים נשארה בעינה. 

ב – 2001  ננקטו מספר צעדים: נבנה אינדקס ניהול ידע מורכב,  פעילות ניהול ידע הוכללה בסעיף הערכת ביצועים, הופק דפי זהב -  מומחים, הוקמה מערכת הכרה ובונוסים רשמית וכן נערכו סמינרים לניהול ידע.

אך אז הועלו בעיות חדשות. המנהלה הבחינה שתקציב הוצאות לתמיכה בקהילות הידע לא תוכנן במידה מספקת, וכן לא נוצרו דרכים לניהול ותחזוקת התכנים במאגרי הידע.

שאלות מפתח החלו לצוף על פני השטח: האם גישת ניהול ידע זו אכן מעודדת צמיחה? ואיך ניתן גם לערב את הציבור בכך?

כמענה לבעיות אלו החלה ב – 2002 החברה להתמקד בקידום הצמיחה תוך עידוד התנסויות והכרה גם בכשלים נבונים. החל פיקוח קרוב יותר על פעילות ניהול ידע. כתוצאה מכך מספר משתמשי ניהול הידע גדל מ – 1000 ל – 3000 בתוך כשנה, באותה תקופה מספר פריטי הידע אשר נצפו גדל מ – 200 ל – 2000 ביום.

מספר המוצרים המיוצרים גדל באופן משמעותי, זמני התגובה הופחתו והעלויות ירדו. במונחים כספיים, בעזרת מערכת ניהול הידע נחסכו 725,000$ ביום.  ברמה התרבותית, הגישה של העובדים עברה מ"אני מומחה, אני לא זקוק לידע חדש" לחיפוש מתמשך אחר ידע, מסתם "אני זקוק לעזרה" ל "גם אני יכול לעזור". היקף הידע הארגוני מידע צר ושטחי לרחב ומעמיק. 

כספים הוקצו לתגבור פעילויות ניהול ידע ו - Tata Steel החלה לספק הדרכות והנחיות לחברות נוספות בקבוצת Tata. בנוסף נציגי החברה מוזמנים להרצות בכנסי ניהול ידע ברחבי העולם, כולל  KM Asia 2002 summit.

לסיכום:

1.      פעילות ניהול הידע הנה מסע מתמשך. שחרור צוואר בקבוק משפר, אך לעיתים רבות מתגלה החוליה החלשה הבאה.

2.      הטמעה והרחבת שימוש הנן פעילויות אקטיביות שיש להיערך להן. כמות המשאבים הנדרשת לנושאים אלו אינה קטנה כלל ועיקר.

3.      חשובה בקרה ופיקוח מתמיד על פעילות ניהול הידע. חשוב לקשר בין יעדי ניהול הידע לתוצאות עסקיות/ארגוניות (מדדי תוצאה ולא רק מדדי פעולה).

מבוסס על ראיון בעיתון ה- Destination KM.

מנגנון פשוט המאפשר יצירת "קישור חזרה" מדף באתר אחר לדף באתר שלך. אם יצרת קישור לאתר אחר אזי אם ישנה אפשרות "עקוב אחרי", נשלחת הודעה לאתר שנוצר הקישור. בתגובה, נוצר אוטומטית קישור חזרה לאתר שלך. בקיצור, זה מאפשר ליצור קישור דו כיווני בין שני אתרים.
הטכנולוגיה העומדת מאחורי אפליקציה זו הנה פשוטה ליישום ואם יש לכם אתר אינטרנט/אינטראנט .
ישנם אתרים ייחודיים העושים שימוש נרחב באפליקציה מעניינת זו. בכל פעם שיוצרים Weblog או דף חדש באתר בנושא נתון, אתר מפתוח מרכזי מקבל התרעה על המידע החדש. כך נבנית רשימה כרונולוגית של מאמרים המפורסמים בנושא הנתון.
KMPings הינו דוגמה לאתר כזה. למשל, בכל פעם שמישהו מפרסם באתר משהו בנושא ניהול ידע, הוא לוחץ על כפתור שמיידע את האתר על המידע החדש שנוסף. כתגובה נוצר קישור באתר האינדוקס המרכזי לאתר שבו קיים המאמר. אתר זה הינו אתר אינדוקס מרכזי שהפך למעין פורטל מידע על ניהול ידע. האתר מכיל 200 קישורים שנשלחו ע"י כותבי WEBLOG בנושא ניהול ידע.

כנסים קורסים ויתר פורומים בארץ ובעולם.


המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135