ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון אוקטובר 2003 - מהדורה מס' 49
גיליון אוקטובר 2003 - מהדורה מס' 49
גיליון:
והפעם על אי ניהול ידע כמרכיב מרכזי בכישלון המעבורת
לרוב כשמדברים על ניהול ידע מעריכים את מחיר ניהול הידע במונחי עלות - תועלתמה התועלת שתצמח לארגון מניהול הידע שלו. החדשות החודש מראות פן אחרלא מהי התמורה הארגון יפיק מניהול  >>
עם תחילת מהפיכת המידע בתחילת שנות ה-90, החלה עלייה אקספוננציאלית בכמות המידע הזורם לארגוניים ובמגוון מקורותיו. כמויות מידע עצומות אלו הביאו את הצורך בכלים מתאימים אשר באמצעותם יוכל הארגון ופרטיו להתמצא בידע הרב המצוי  >>
בכל ארגון בו מנהלים ידע, מגלים (ומהר מאד) שלידע פורמטים שונים, בהתאם לסוגו וטיבו. מערכת ניהול מידע הנדסי כוללת בתוכה ידע מתועד; מאגר תובנות כולל בתוכו ידע מתועד; מערכת ניהול מסמכים כולל בתוכו ידע מתועד; ה- Outlook ובתוכו  >>
בבואנו לנהל ידע בארגון עלינו להשכיל לשלב בין ארבעה היבטים משלימים; תוכן, מחשוב, תהליך ותרבות. תרבות שיתוף ידע בארגון היא אינה נתון טריוויאלי. ידע הוא נכס המצוי בבעלות הפרט, וככזה ההחלטה אם לשתף בו את הזולת או לא מצויה כמעט  >>
תובנה היא טיפ, לקח או המלצה מעשית לדרך פעילות הניתנת להכללה למצבים דומים נוספים. הידע הגלום בתובנה הינו ידע לא פורמאלי שהתגבש באחת משתי הדרכים הבאות; 1. פסיבי: כתגלית או הבנה הנובעים מהתנסות ( שלילית או חיובית )בתהליך  >>
כנסים קורסים ויתר פורומים בארץ ובעולם.


"It is no good to try to stop knowledge from going forward. Ignorance is never better than knowledge."

-- Enrico Fermi


המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135