ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון יולי 2016 - מהדורה מס' 202
גיליון יולי 2016 - מהדורה מס' 202
גיליון:

1. מידי שנה מוציאה Emerald  עם אוניברסיטות המחקר השונות בעולם, רשימות "מצטיינים": שלושת החוקרים שצוטטו פעמים רבות ביותר, ושלושת המחקרים שהורדו פעמים רבות ביותר. אנו שמחים לבשר כי ד"ר מוריה לוי זכתה להיכלל בשתי הרשימות הללו, ותיכלל על כן באזכור בכתב העת Journal impact factor של Thomson Reuters 

 

2. כנס פורום ניהול ידע מתארח ייערך השנה בתאריך 17/07 במכבי שירותי בריאות. לפרטים http://israelkmforum.com/summermeeting2016/  להרשמה yamit@kmrom.com 

 

3. KMI הבא ייערך בתאריך 14/09 ונושאו יהיה "לדבר ולכתוב בעידן החדש" . לפרטים והרשמה https://kmi-2016-5.events.co.il/home 
 
 

מתודולוגיית החשיבה התוצאתית והמודל הלוגי הולכים ומבססים את מעמדם בארגונים רבים ככלי לתכנון פרויקט, משימה או תהליך ארגוני, גם בעולם ניהול הידע. רבות דובר ונכתב על מעלותיו של המודל ועל הקסם הטמון בו, דווקא בפשטותו. במאמר זה, אשים את הפוקוס על קצהו השני של פרויקט ניהול הידע - שלב המדידה וההערכה - ואסביר כיצד מסייע המודל הלוגי גם בשלב זה.

 

באופן כללי, ניתן לומר שחשיבה תוצאתית ככלל, וכחלק מכך המודל הלוגי, הינה חשיבה הפוכה. נקודת המוצא במתודולוגיה היא הבנת הצורך, וכתוצאה מכך - התוצאה אליה אנו רוצים להגיע (תוצאה סופית ותוצאות בינתיים). רק לאחר הגדרה ברורה של אלו, חוזרים אחורה ומנתחים את המרכיבים הנדרשים על מנת להגיע לכך: עבור מי נועד פתרון ניהול הידע (זהו קהל היעד), מה המאפיינים הרלוונטיים של קהל יעד זה, ואז מהן הפעילויות הנגזרות על מנת להשיג את התוצאה הרצויה ומהם המשאבים הנדרשים לכך. להלן תרשים המודל הלוגי:

כבר מאבן היסוד הראשונה של המודל הלוגי עולה תרומה אחת שבשימוש בו בפרויקט ניהול ידע לשלב המדידה וההערכה, והיא – הגדרה מעמיקה ומדויקת של המטרה שלשמה נולד הפרויקט. לצערנו דבר זה עשוי שלא להיות טריוויאלי. פעמים רבות ניתן להיתקל בתהליכים ארגוניים שתוכננו והוטמעו מבלי שברור באופן אמיתי לשם מה, איזו בעיה באו לפתור, איזה שינוי נועדו לעשות עבור העובדים, או מה נועדו להשיג. כמובן שמבלי לדעת את המטרה קשה מאוד יהיה לדעת האם הצלחנו להשיגה, וכל שכן, האם הצלחנו להשיגה בדרך יעילה ואפקטיבית.
אך המודל הלוגי מציע עוד יותר מכך. על מנת לתכנן את הפרויקט באופן נכון, ועל מנת להיות מסוגלים לבצע מדידה והערכה אפקטיביים שלו מומלץ לפרוט את המטרות למטרות סופיות ומטרות ביניים. עבור כל אחת מהמטרות הללו נגדיר מה תחשב הצלחה, לדוגמא:

 •  במטרות ביניים הצלחה יכולה להיות שקהל היעד יהיה מודע לפתרון ניהול הידע ולמה הוא משמש (מטרה הנוגעת לשינוי במודעות)
 •  והצלחה במטרה הסופית יכולה להיות שינוי בהתנהגות, בהרגלי העבודה של העובדים או פתרון הבעיה שלשמה הוקם פתרון ניהול הידע (מטרה הנוגעת לשינוי בהתנהגות)


עבור כל מטרה יש להגדיר באילו אמצעים נמדוד את מידת השגתה ומתי יש לעשות זאת.
על כך מוסיף המודל הלוגי את היכולת למדוד לא רק את פתרון ניהול הידע, אלא גם את הפרויקט עצמו ומאפשר לנתח גם את הפעולות שעשינו לצורך השגת כל אחת מהמטרות והמשאבים שהושקעו בכך. לצורך כך יעזרו לנו שאלות כגון:

 •  האם במשאב X נעשה שימוש כמתוכנן במונחים זמן, עלות או איכות?
 •  האם פעילות Y בוצעה כמתוכנן במונחים של זמן, עלות או איכות?
 • האם לפעילות Z היו התוצאות הרצויות?

 

לסיכום, ניתן לומר כי יתרונו הבולט של המודל הלוגי לשלב המדידה והערכה של פרויקט ניהול הידע הוא בהיותו מוביל להגדרה טובה של היעדים והדרכים להשגתם, מפרק את מדידת הפרויקט לשלבים ומאפשר לבצע שינויים, התאמות או תיקונים לאורך הדרך ומאפשר לזהות אלמנטים בתהליך שלא השיגו את המטרות שלשמן הוקצו בדרך יעילה דיה.

סקירה: Design Sprint
נכתב ע"י הדס גיל

לא פעם אנחנו נתקלים בדרישות מצד לקוחות לספק להם מענה מהיר ואיכותי לאתגרים בהם הם נתקלים. הנגשת פתרון ללקוחות ובכלל, בצורה טובה ויעילה, היא תהליך ארוך לרוב. לא פעם תהליך זה הוא גם מסורבל, שכן הוא דורש תיאום בין צוותים רבים, אתגרים לוגיסטיים, זמינות, תקשורת טובה ועוד.


אחת השיטות לייעל ולזרז את התהליך ולהניע את הכל קדימה היא ה- Design Sprint (DS). ה- DS הינה מתודת עבודה שפותחה בגוגל ונועדה לענות על שאלות עסקיות חשובות באמצעות עיצוב, יצירת אב טיפוס ובחינת הרעיונות ביחד עם הלקוחות. בשיטה זו עובדים מספר צוותים במשך 2-5 ימים מאומצים ומייצרים במהירות פתרונות מדויקים לבעיות ליבה. במהלך הספרינט נסגרים בחדר אחד אנשי מוצר, UX, טכנולוגיה, שיווק וניהול, ויחד הם מפרקים ומרכיבים מחדש אתגר UX קיים או רעיון עתידי. במפגש כזה כולם תורמים את כל הידע והיצירתיות שלהם לטובת המטרה, כאשר בסיום מצופה שיתקבלו חלופות לפתרון, אבטיפוס קונספטואלי שנבדק מול משתמשים, ורשימה ברורה של משימות למחר בבוקר.


כל תהליך של DS עובר דרך שישה שלבים, כאשר לכל שלב מתודולוגיה סדורה בפני עצמה:

 1.  Understand: הבנת הצרכים של המשתמשים, הארגון והיכולות הטכנולוגיות
 2.  Define: הגדרת המיקוד האסטרטגי
 3. Diverge: בחינת רעיונות רבים ככל האפשר
 4.  Decide: בחירת הרעיונות הטובים ביותר
 5.  Prototype: בניית אבטיפוס שיבחן על משתמשים
 6. Validate: בחינת הרעיונות גם על בעלי העניין ומומחי IT


בסופו של תהליך, מתקבל הפתרון הראוי עבור הלקוח. יחד עם זאת, חשוב לזכור שהספרינט הוא רק השלב הראשון שלאחריו שוב מאפיינים את המוצר, מעצבים, עורכים סדרת בדיקות וכיוב'. עם זאת, שיטה זו מאפשרת למומחי ידע שונים להתרכז יחד ולמצוא את הפתרון הנכון והיעיל עבור הארגון, במהירות וללא צורך בסרבול בירוקרטי וחוסר תיאום בין הצוותים.
בהצלחה!

 

מקורות:
ttps://developers.google.com/design-sprint/downloads/DesignSprintMethods.pdf


הרצאתה של דנה כהן בראון - יועצת אסטרטגית לחוויית משתמש ומוצר. http://uxi.org.il/ 

נכתב ע"י ענת מץ

במאמר זה אנסה לעמוד על ההבדלים בין המונחים UI ו UX ולקבוע האם אחד חשוב יותר

 

UI- User Interface- ממשק משתמש

 

אלו חלקי המערכת, האתר או האפליקציה החשופים למשתמש ואשר באמצעותם מתקיים הקשר בין המשתמש לביניהם.

 

- חוויית משתמש User Experience –UX


היא החוויה שחווה משתמש בזמן פעילותו במערכת או גלישה באתר/באפליקציה.


לצורך ההמחשה וההשוואה ניתן לומר כי ממשק המשתמש מייצג את הכדור, השער והדשא במגרש כדורגל ואילו חוויית המשתמש היא ההרגשה שאתה חש לאחר שצלחת להבקיע גול במהלך משחק כדורגל.


חוויית המשתמש עוסקת בפן החווייתי של השימוש ולמעשה 'מודדת' את תחושותיו ושביעות רצונו של המשתמש כתוצאה מהשימוש או הגלישה.


האלמנט החווייתי נולד מתוך ההבנה שהמשתמשים זקוקים הן למענה פרקטי והן למענה רגשי – ולמעשה הם רוצים להרגיש שהאתר, האפליקציה או התוכנה מבינים אותם ואת הצרכים שלהם, 'מדברים' בשפה שלהם ויכולים להפוך את תהליך השימוש לנוח, ידיותי, פשוט ומהנה.


חוויית המשתמש מורכבת מתמהיל עשיר של רכיבים פיזיים, קוגניטיביים ואמוציונאליים הכוללים עיצוב נכון, ממשק נוח וידידותי, ארכיטקטורת מידע מרשימה, טכנולוגיה מתקדמת ורגישות לצרכים של המשתמשים. המטרה העיקרית היא להשאיר למשתמשים 'טעם של עוד' ולגרום להם לרצות להשתמש שוב ושוב במערכת, אתר או אפליקציה.


לממשק המשתמש, יש תפקיד מרכזי בחוויית המשתמש – לצורך מימוש הפוטנציאל שלשמו המשתמשים רכשו את התוכנה, או החליטו לגלוש באתר, נדרש ממשק משתמש חכם ומוצלח. כשמדברים על ממשק המשתמש מתכוונים למעשה לחיבור בין המשתמש לטכנולוגיה - אותו רכיב הזמין לעיני המשתמש ומוצג לפניו בשעה שהוא מבצע פעולה כלשהי. איכות הממשק מוכתבת על ידי מפתחיו, והם אחראים לתרגום החזון לפלטפורמה פיזית פשוטה, ברורה ומסודרת.


ניקח לדוגמה שוב את משחק הכדורגל. תחום ה-UX ייכנס לנעלי שחקן הכדורגל וינסה לפענח איך הוא היה רוצה להרגיש: צעיר, שרירי, מהיר, בכושר שיא, בטוח בעצמו ושולט בכדור . תחום ה-UI ימיר את 'תמונת החוויה' לכלים פרקטיים: שחקן צעיר וחטוב, מדים מרשימים ומבד נושם, נעליים קלות ורכות, כדור בגודל ובמשקל המתאים והנוח לשימוש וכיו"ב.


עם זאת, עלינו לזכור כי ממשק המשתמש הוא רק רכיב אחד מכלל הרכיבים היוצרים את חוויית המשתמש. הוא מהווה רק אספקט מסוים מתוך עולם חוויית המשתמש המתייחס גם לעיצוב, ארכיטקטורת המידע, אסטרטגיה, שיווק וטכנולוגיה וגם להיבטים רגשיים, אנושיים ותחושתיים.

 

UI vs UX: what’s the difference?  by Dain MillerDain Miller  • Posted Jun. 04, 2012

ה-UX מתמקד בתכנון האסטרטגי של כל היבטי המערכת, אתר או אפליקציה, ואילו ה-UI יתרגם זאת לחיבור פיזי נוח, פשוט ובסודר בין המשתמש לביניהם.


גם אופי העבודה של מומחי הממשק שונה במהותו מזה של מומחי חוויית המשתמש. הראשונים מתמקדים בבאגים, בתסריטי שימוש, בתכנון מבנה ובהנדסת האנוש, אנשי ה-UX שואבים השראה מטרנדים עיצוביים ומהפסיכולוגיה של הצבעים, מפעילים טקטיקות שיווקיות, ועושים שימוש בהטיות קוגניטיביות, ובשורה התחתונה: הופכים את השימוש לחוויה נעימה ומהנה.


לסיכום, למרות ההבדלים בין ממשק המשתמש לחוויית המשתמש שניהם נועדו בסופו של תהליך הפיתוח לשפר ולמקסם את שביעות רצונו של המשתמש.שניהם עוסקים באינטראקציה בין המערכת, האתר או האפליקציה לבין המשתמש.


בנוסף חשוב לציין כי אין תחום אחד חשוב יותר מהשני. ישנם אתרים שנראים לא טוב אבל שימושיים מאד ולהיפך, אתרים שנראים מצוין אך אינם שימושיים כלל.


חשוב לזכור כי, המשתמשים בימינו מגיעים עם רף ציפיות גבוה מאד והם לא יהססו לעזוב את האתר או האפליקציה בשניות במקרה והם לא עומדים בצפיות. לכן זה קריטי למצות את הפוטנציאל עד למקסימום בתחום ה UI ובתחום ה UX

מאמר מהעולם שיש מה ללמוד ממנו בנושא UX

לקריאה לחצו כאן

בלוג: בלוג- KMP2P

בלוגים באתר KMP2P

לקריאה לחצו כאן

 

סרטון אנימציה על טכנולוגיות וכלים בניהול ידע

לצפייה לחצו כאן

כנסים בארץ

 

שם האירוע: כנס ניהול ידע מתארח
מיקום האירוע: קויפמן 4- קמפוס ההדרכה של מכבי שירותי בריאות. תל אביב
תאריכים: 17/07/16
פרטים נוספיםלחצו כאן

 

שם האירוע: פורום KMI

מיקום האירוע: המאה ועשרים 4 ראשון לציון

תאריכים:  14/09/16

פרטים נוספיםלחצו כאן

 

כנסים בעולם

 

שם האירוע: 3rd European Conference on Social Media ECSM 2016

מיקום האירוע: Caen, France

תאריכים:  12-13/07/16

פרטים נוספיםלחצו כאן

 

שם האירוע: Innovations in Knowledge Organisation Conference

 

מיקום האירוע: Singapore

תאריכים:  20-22/07/16

פרטים נוספיםלחצו כאן

 

 

 

נכתב ע"י ד"ר מוריה לוי

הספר The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload, הינו ספר שנכתב בשנת 2014 על ידי Daniel Levitin, מתלמידיו של פרופ טברסקי (עמיתו למחקר של קהנמן חתן פרס נובל, שנפטר בגיל מוקדם). התמה המסדרת של הספר הינה שאנו מתקשים לזכור, בפרט בעידן של היצף מידע, ויש מה לעשות כדי לסייע למוח לסייע לנו.

 

הספר מתיימר להיות מעשי, ומכיל אכן הרבה המלצות שניתן לממשן. לא תמיד הוא ממוקד, אך בהחלט ניתן לדלות ממנו רעיונות טובים.

 

קריאה מהנה.

האתגר: היצף המידע

זו לא הפתעה שאנו חיים בעולם בו יש הרבה מידע. הרבה מאד.
מאז שהאינטרנט הולך ומתפתח, אנו חיים לא רק בסביבה עתירת מידע, אלא חשופים למידע רב זה. בכל רגע נתון אנו יכולים לשלוף מידע רב, כמעט ככל שנרצה (ובדרך כלל הרבה יותר מזה) על כמעט כל נושא, החל מתונים, דרך מחקרים, עמדות, דעות ואמונות.
המונח "Big Data" מייצג נאמנה את האתגר. מחד, הוא מעמיד אפשרויות רבות לדעת יותר, לזכור יותר, ולקבל החלטות טובות יותר. מאידך- גם בדיוק להיפך.
יכולתו של המוח שלנו להתמודד עם ההיצף אינו טוב כפי שהיינו אולי רוצים.

 

האתגר המשמעותי הוא לשלוט בהצפה זו ולא לטבוע בתוכה.
להצליח לזכור למרות היצף המידע; להצליח לקבל החלטות למרות היצף הנתונים המסייעים.

 


חזרה

 

פעולת המוח בחשיבה

 

פעילות המוח בעת חשיבה ניתן לנתח ברמות רבות, החל מרמה פיזיולוגית, דרך פעילות עצבית ועד רמות תפיסתיות, בהם מתמקד סיכום זה.

לטובת פעילות זכירה, משרתות שלוש פעולות עיקריות:

 •  קליטת המידע
 • אחסון
 • אחזור


מסתבר, כי למרות עודף הנתונים והמידע שאנו נחשפים אליהם, כל מה שהמוח מחליט לקלוט- הוא מאחסן, ובקלות רבה יחסית.
הקושי שלנו בזכירה קשור ביכולתנו לאחזר את המידע; לשלוף אותו מהמקום בו אוחסן. לבעיה זו שני גוונים שונים:
יש שאנו פשוט שוכחים; לא זוכרים בכלל, זוכרים חלק מהפרטים, או את ההקשר ללא הפרטים. ויש שאנו שוגים; זוכרים משהו ובטוחים בזיכרון זה, אך למעשה זוכרים לא נכון.

 

נסביר מה גורם לנו לשגיאות מעין אלו:
המוח מאחסן את המידע הנקלט על פי קטגוריות. הוא יכול לאחסן את אותו מידע ביותר מקטגוריה אחת (חפץ כחול, מתנה שאהבתי וכו')- אך הבסיס לאחסון הינו הקטלוג. קטלוג לפי משפחות. היות וכך, קל יהיה לי לזכור אירוע ייחודי, אך קשה יהיה ליל לשלוף אירוע תדיר ספציפי. קשה יהיה לי לזכור מה אכלתי בארוחת בוקר ביום רביעי שבוע שעבר, אם לא היה כלום ייחודי בארוחה זו, והמוח תייג אותה כארוחת בוקר ללא מאפיינים נוספים (חיסכון קוגניטיבי). לעומת זאת, אם במסגרת ארוחה זו היו מאכלים מיוחדים, שיחת טלפון חריגה שהגיעה, או מאפיין יוצא דופן אחר, הרי שהתיוג לא יסתפק רק בארוחת הבוקר והסיכוי שאזכור את פרטיו ובוודאי אלו הייחודיים, גבוה בהרבה.
שיטת עבודה זו היא גם שגורמת לזיכרונות הלא נכונים. ברגע שקטלגתי ארוחת בוקר יחד עם עוד עשרות שכאלו, ללא תשומת לב לפרטים אחרים, הרי שהשליפה יכולה להתבצע אף היא במעורב, וכך אשלוף ארוחות שונות (או דברים שקראית יחד עם דברים שחוויתי וכו').
עד כדי כך פשוט...

 

פעילות החישוב וקבלת החלטה מתבססת לעומת זאת על שתי מערכות אותן נהוג לכנות מערכת 1 (system 1) ומערכת 2 (system 2).
מערכת 1 היא המהירה, השולפת תשובה כמעט ללא צורך להקדיש אנרגיה וזמן. כך כשישאלו אותנו כמה הם 5 פעמים 10, לא באמת נספור או נחשב- אלא נשלוף את התשובה המוכנה.
מערכת 2 לעומתה, המערכת ה"יקרה" מקבלת שליטה כאשר מערכת 1 מחליטה שהיא לא רוצה/ יכולה לטפל בבקשה. היא מפעילה שיקול דעת, היא מחשבת, היא חושבת.


חזרה

 

קשב

הקשב, בין במודע ובין בתת מודע, הכרחיים לטובת הזיכרון. אם לא נכנס כלום למוח, לא יהיה מה לשלוף ולזכור בהמשך. בשימוש במונח זה קשב- אנו מתייחסים למשמעות הרחבה של המילה, למה שמוחנו ער לו, בין אם הגיע דרך חושי השמיעה, ובין אם דרך חושים אחרים.
הקשב שלנו עובד עם מסנן; לא כל דבר שאנו שומעים, אנו מקשיבים לו וקולטים אותו לתוך מוחנו.
שניים מהקריטריונים המשמעותיים ביותר לפעולת סינון הינם שינוי וחשיבות:
המוח שלנו תופס שיש שינוי לעומת הקיים; מנגנון זה פועל כל הזמן, גם כאשר איננו שמים לב; שינוי בתנועה, שינוי בתוכן, שינוי בקול. שינוי שיכול להיתפס על ידי כל אחד מהחושים שלנו.
הפרמטר השני הינו החשיבות; זו שסובייקטיבית נתפסת בעינינו: מילים מסוימות, אנשים או חפצים הדומים למשהו שרלוונטי לנו ולמצבנו.

 

היות והקשב הינו משאב מוגבל, איננו יכולים להקשיב לכל דבר.
יתר על כן, העברת הקשב מנושא אחד למשנהו, הינה פעולה הגוזלת משאבים לא מעטים. בכל שבריר רגע נתון אנו הקשב נתון לדבר אחד, והעברת הקשב תבוא בהכרח על חשבון משהו אחר.

 

מה ההמלצה?
אם יש דברים שחשוב לנו לזכור, עלינו לסייע למוחנו ולבצע קשב יזום; לחשוב על כך שאנו רוצים לזכור את הפעולה/משימה/חוויה המתהווה. בהמשך נראה כי נדרש יותר מכך, אך בהחלט זו התחלה. אם לא נבצעה, יתכן ומוחנו יחליט בעצמו להסיט את תשומת ליבו למתרחש. אך גם יתכן שלא.

 


חזרה

 

קטלוג
אז החלטנו שאנו רוצים לזכור משהו. הקשבנו קשב יזום כדי להבטיח שאכן הוא נקלט במוחנו. ואכן, בין שאנחנו מודעים ובין שלא, הרבה נקלט במוחנו. הבעיה המרכזית, כאשר אנחנו לא זוכרים משהו בכלל, או לא זוכרים אותו נכון, איננו שלא קלטנו אותו במוחנו ואחסנו אותו שם; הבעיה היא שאנו מתקשים בשליפתו. ישנו אמנם קשר אמיץ בין קשב וזיכרון, אך יש חלק שלישי חשוב במשוואה: הקטלוג.

 

מוחנו מקטלג כל זיכרון במעין "מגירה" בה יש זיכרונות נוספים. הפריט הבודד שנקלט במוחנו אינו מקבל מקום עצמאי. הוא מקוטלג- מקושר לנושא המאפיין אותו. יתר על כן, כמו מגירה וירטואלית במחשב, כך גם הזיכרון שלנו, מתויג על פי רוב, על פי כמה מאפיינים- המקטלגים אותו, ובהמשך יסייעו (או יפריעו) להבנתו ולשליפתו. אם אכלנו ביום רביעי ארוחת בוקר של ביצה וסלט, היא תקוטלג יחד עם הרבה ארוחות בוקר. אם הביצה והסלט הם פריטים קבועים בתפריט ארוחת הבוקר שלנו, לא יהיה צורך לשמור את זיכרונם כלל. אם אכלנו את ארוחת הבוקר, לעומת זאת בצהרים, נזכור את הארוחה גם כ"דבר שלא בעיתו".
הקטלוג עושה לנו סדר; ואנו חובבי סדר, כדי שיהיה לנו פשוט יותר בחיים.

 

הקטלוג המרובה מסייע לנו לפשט את התפיסה ואת הצורך להחליט אם משהו חשוב. הידיעות שלנו על העולם, מאפשרות לנו לדעת אם משהו הוא כמו אחרים ממינו, ואין צורך להתייחס אליו, או שיש כאן משהו שונה, מחייב קשב, חשיבה, התנהגות.
הקטלוג גם יסייע לנו לזכור באופן מדויק יותר, ויסייע לנו בשליפת המידע בבוא הצורך. אם נזכור רק שהיה מדובר בארוחת בוקר, לא נוכל לזכור פרטים מלווים (איזה צבע חולצה לבשנו?) ויתכן ונשייך לזיכרון שכבר כן קיים פרטים שגויים (מארוחת בוקר ביום אחר). זאת, היות והמוח אחסן את הפריט כחלק מקבוצת פריטי מידע, ושמר רק את שנדרש להבנתו, בעת האחסון.

 

מה ההמלצה?
אם יש משהו שאנו יודעים שנרצה לזכור, לא רק לחשוב עליו כדי שייקלט, אם כי גם לחשוב על פרטיו המאפיינים, כדי שאלו ייצרבו כחלק מהזיכרון, ויהיה ניתן לשלוף את הזיכרון כולו, ובדרך נכונה, בבוא העת.
מומלץ שהקטגוריות תתאמנה לנו אישית, ולאו דווקא תהיינה קטגוריות אוניברסאליות.
מומלץ לכלול 5-20 פריטים יחד, ועד ארבעה סוגי פריטים בכל קטגוריה, כאשר הזיקה בין הפריטים אינה חזקה דיה.
ככל שנעסוק יותר בנושא מסוים, כך נרד לקטגוריות משנה בתיאור הפריטים וקטלוגם (כלי עבודה > סוגי מסמרים > עובי וכו); ולהיפך.

 


חזרה

 

החצנת הזיכרון

הסברנו עד כה איך לשפר את פעילות המוח כדי שנוכל לזכור טוב יותר.

אך הרבה יותר פשוט אם לא היינו צריכים לזכור, ומישהו היה זוכר עבורנו.
למה אנו שוכחים איפה שמנו את המפתחות?
כי כפי שכתבנו לעיל, מדובר בפעילות יומיומית, קבועה, ללא חשיבות וללא שינוי. אנו מניחים את המפתחות תוך שאנו עוסקים במשהו אחר חשוב יותר, ואנחנו מקטלגים את המידע, כאשר כבר עושים זאת (לא תמיד), כנראה ללא פרטים נוספים.
ואז שוכחים...
איך אפשר לחסוך לעצמנו את הצורך לזכור?

 

יישום ראשון: מקום קבוע
הקצו מקום ייעודי שבו, ורק בו, שמים את המפתח. מחבר הספר מפליג ומראה אפילו צילומים של בית, בו עוצבו מחזיקים מיוחדים, המותאמים למפתחות (או פריטים אחרים שקל לשכוח היכן שמנו)- כל אחד בצורה מתאימה.
החצנת הזיכרון למקום חיצוני, מונעת מאתנו את הצורך לזכור כל מאורע ספציפי, ולכן משפרת את יכולת הזיכרון הכוללת- כי תמיד צריך לחפש אותו באותו מקום.

 

יישום שני: הקשו על השכחה
רוצים לזכור לקנות חלב בסוף יום העבודה?
שימו קרטון ריק ליד מושב הנהג. הוא יפריע לכם בעין- וכך תתקשו לשכוח.
כך קופסת תרופות המוכרת לכולם- עם תרופה לכל יום. ויש דוגמאות רבות נוספות.

 

יישום שלישי: היצמדו לסטנדרטים
היצמדו לסטנדרטים קיימים (למעלה מודלק, למטה מכובה; אדום סכנה, ירוק רגיל; וכו.).

 

יישום רביעי: מחשבו
סירקו למחשב, העבירו OCR, ואז כבר המחשב יזכור במקומכם.

 

הרעיון פשוט, המימוש אף הוא.
החצנת הזיכרון מפנה לנו משאבים לקשב אחר חשוב יותר, ועם זאת, מאפשרת לנו לזכור יותר גם בנושאים הרגילים, שכה קל לנו לשכוח אותם, דווקא כי הם באמת לא הרי גורל, ואם זאת כל כך נדרשים לנו לתפעול, כל יום, וכמעט כל שעה.


חזרה

 

שיטות אחרות

מגירת זבל
למי מאתנו אין בבית "מגירת זבל"?
זה יכול להיות במטבח, במוסך או בחדר שירות (שם זה כבר הופך לארון); בדרך כלל יש גם וגם. ובדרך כלל יש לנו, לפחות אחד כזה, אם לא יותר- גם במחשב.
Levitan גורס שמגירת זבל היא לא דבר כל כך נורא; יתר על כן- היא דבר נדרש, גם בחיים וגם במחשב.
כל ניסיון שלנו ל"הנדס" עד הקצה, נידון מראש לכישלון. הפתרון לעולם יהיה מלאכותי, ולא יצלח בסופו של דבר.
מומלץ כן להחזיק מגירה כזו, לארגן אותה באופן חלקי, ולדעת שאליה כדאי לגשת כאשר לא מוצאים דברים במקומות אחרים.
זכרו כי משהו במיקום לא נכון, או בקטלוג לא נכון הוא הרבה יותר גרוע ממשהו שפשוט לא תויק ויושב במגירת הזבל.
מגירת הזבל מומחשת אפילו בשם של פרק זה בסיכום- הנקרא "שיטות אחרות" וכולל את כל מה שלא ניתן לו מקום אחר מוגדר בסיכום.
ומה עוד נכלל בשיטות אחרות שכאלו?

 

הכפולים
כאשר יש משהו נדרש בביתנו ביותר ממקום אחד- אנו מוצאים את עצמנו מתרוצצים בין לבין כדי לחפש אותו. הכי פשוט לקנות עוד אחד, ולהחזיק גם וגם (למשל מספרים בחדר עבודה ובמטבח). כך נפסיק להתרוצץ, וכך נפסיק לתהות איפה השארנו אותו פעם אחרונה.
במחשב זה הרבה יותר קל ואנו מממשים זאת שנים על ידי קישורים (hyperlinks) בין תיקיות או בתוך אתרים. כך קורה גם במוחנו (בקטלוג המרובה), ואין סיבה שלא נפעל כך גם בחיים.
החיסכון הוא עוד יותר משמעותי ממה שהיינו מצפים שכן אי הוודאות עצמה צורכת הרבה משאבים, מעבר למשאבים הנדרשים לתהות איפה החפץ/קובץ ולהשקיע זמן בחיפוש אחריו.

 

השתמשו בפח הזבל
היפטרו מכל מה שלא נדרש; כך יהיו פחות דברים שנדרש לזוכרם.

הפרידו
אם יש לכם אפשרות, הפרידו את הסביבה למטרות השימוש השונות (בין אם הפרדת חדר, מחשב, חשבון מייל או אפילו TABLET ). שימוש בכמה סביבות, כאשר לכל אחד מטרה אחרת (משחק, עבודה, מטלות בית), יוצר במוחנו הקשר נפרד, ומקל עלינו לזכור תא הקשור בו.


חזרה

 

לזכור אנשים

עד עתה תוארו שיטות וכלים המסייעים לזכירת מידע. מה לגבי אנשים? 

הרבה מאיתנו מתקשים לזכור פרצופים או שמות של אנשים שפגשנו.

 

המלצות:

 1. בפגישה הראשונה, להוסיף כמה שיותר פרטים על כרטיס הביקור או פתק מלווה ולסרוק למחשב. עצם הרישום מסייע לזיכרון, תוכן הרישום מסייע להקשר. המחשוב- מסייע לשליפה.
 2.  כאשר פוגשים הרבה אנשים באותו הקשר (מפגש מחזור, מפגש עבודה וכו)- הצמדה של קטגוריית זיכרון נוספת לכל אדם, מעבר לזו של הקבוצה כולה.
 3. קשב לאדם שעומד מולך; מחשבה מודעת על כך שאתה מעוניין לזכור אותו.
 4. חזרה על שמו של אדם חדש שפוגשים; יצירת אסוציאציה, לאדם מוכר נוסף באותו השם. אם לא מכירים אף אחד אחר- בקשה מהאדם לאיית את שמו, וחזרה על איות זה.

 


חזרה

 

קבלת החלטות


ארגון החשיבה

ארגון המוח עוסק לא רק בהגעה למידע האצור בו, אם כי גם בשימוש נכון בידע בשעה שנדרש, לצורך לקבלת החלטות.

 

לשם כך, מציג Levitan המלצות מרכזיות הקשורות להבנת גורמים לבלבול בחשיבה וסיוע לקבלת החלטות:

 • לעיתים אנשים נוהגים בדרך שנתפסת לא ראויה; אנו מוטים לחשוב רע עליהם.
  הבנה כי יתכן והם עושים זאת, על רקע קושי מצבי, ולא על רקע נטיית אופי, או רצון רע.
 • אנשים נוטים לדבר בדרך לא ישירה.
  הקשבה פעילה וניסיון להוביל לשיחה ישירה ללא מניפולציות.
 • אנו נוטים להכליל יותר מידי.
  זהירות מסטריאוטיפיזציה.
 • הבנה כי קשה לנו עם משימות מורכבות. גורם לנו להילחץ ולהתבלבל.
  פירוק לתת משימות קטנות.
 • הבנה כי תכנון ועשייה מיושמים במקומות שונים במוח.
  הפרדה מוכוונת בין השניים.
 •  הבנה כי אנו מתקשים כאשר יש לנו משימות רבות לביצוע, ועוד יותר, כאשר מגוונות.
  קיבוץ משימות מאותו סוג- וביצוען יחד (למשל, תשלום כל החשבונות הנדרשים); לאחר מכן פניה להקבצה הבאה, וכו'.
 • הבנה כי יש הרבה מרכיבים במשימה, ולא תמיד צריך/אפשר לטפל בכולם.
  ניתוח משימות ומיקוד במרכיבים המשמעותיים ביותר לסיומו.
 •  הבנה כי המוח אינו מכונה וזקוק להפסקות.
  שינה טובה בתהליכי למידה (למשל- על ידי למידה ראשונית, וחזרה/העמקה יום אחרי). עצירות מנוחה באמצע יום העבודה. ההפסקה, מייצרת Flow המסייע גם ליצירתיות.
 • הבנה כי שני הפרמטרים המשפיעים ביותר על הצלחת הביצוע היא חשיבות המשימה וביטחוננו העצמי כי אכן נצליח להשלים את הנדרש.
  שכנוע עצמי ליצירת ביטחון עצמי, במקומות בהם חסר ונדרש.


  חזרה

   

זהירות מהטיות

כפי שכבר רבים יודעים, מהיכרות עם תורתם של פרופ' דניאל קהנמן, פרופ' דן אריאלי ואחרים, אנשים נוטים לקבל החלטות שגויות על סמך מידע קיים.

 

המלצות:

 • הבנה כי אנו מוטים כי אנו מייחסים משקל יתר לסטטיסטיקות של מספרים נמוכים.
  הסתכלות על הסטטיסטיקות המשלימות.
 • הבנה כי אנו מוטים כאשר יש עודף החלטות.
  קבלת החלטות מיידית כאשר התשובות ברורות; העברת חלק מההחלטות לאחר. מיקוד רק במה שנותר.
 • הבנה כי אנו מוטים להעדיף מידע שנתפס לנו מקצועי, ללא קשר לרמת יכולתו לסייע להחלטה העומדת בפנינו. התבססות יתר על מידע אבחוני.
  הסתמכות יותר על סטטיסטיקות קיימות ופחות על האבחון הספציפי, כשהוא אינו ודאי.
 • הבנה כי אנו מוטים עקב מידע לא נכון שגם הוא קיים באינטרנט.
  בדיקת מקורות, ואם אין אפשרות- לקיחת הנקרא בעירבון מוגבל.
 •  הבנה כי אנו מוטים עקב פרטי מידע סטטיסטי שנראים כמו גורם ותוצאה, אך למעשה אינם כאלו (מיתאם בין פרמטרים אינו מלמד בהכרח שאחד משפיע על השני).
  הכרת ההטיה וביקורתיות על ממצאים שכאלו; חיפוש גורם שלישי משפיע.
 • הבנה כי אנו מוטים לראות דברים הקשורים אלינו (כולן בהריון, לכולם יש רכב מסוג... וכו').
  מודעות וניסיון להתעלם, שכן המידע אינו משקף מציאות. שיתוף אחרים בהחלטה.
 • הבנה כי אנו נוטים לייחס לסיפורים השלכה כאילו מלמדים על מציאות סטטיסטית רחבה.
  כנ"ל.
 • אנו חוששים ממצבים של התחרטות "למה לא עשינו כך וכך" ונוטים לקבל החלטות, גם אם שגויות, כדי למנוע חרטה עתידית.
  כנ"ל.
 • הבנה כי אנו מוטים לקבל החלטות שמעורב בהם פן רגשי.
  כנ"ל.

 


חזרה

 

תשובות מספקות

 

אחת המגבלות שלנו בעת קבלת החלטות, היא המשאבים הנדרשים לנו לצורך תהליך זה.
משאבים אלו קשורים הן במידע הנלווה להחלטה, והן לתהליך החשיבה (והחישוב- במקרה של מספרים), המבוצע לגבי נתונים אלו.
משאבים אלו רבים, ובאופן טבעי, משפיעים על יכולתנו לבצע משימות נוספות באותו זמן, ובמקרים מסוימים, אפילו משפיעים על (חוסר) האמונה בדבר יכולתנו לבצע את המשימה המקורית.

 

כיצד אנו יכולים לסייע למוחנו ולעצמנו?
פשוט לשנות את יעד ההחלטה; להחליט שאנו מחפשים תשובה טובה דיה (good enough), ולאו דווקא את התשובה המדויקת לשאלה המקורית שנשאלנו, או שאלנו את עצמנו.

 

כיצד ניתן להתבסס על תשובות מספקות?
בשאלות כמותיות- על ידי התייחסות לסדרי גודל.
בשאלות איכותיות- על ידי התייחסות למשרעת התשובות האפשריות, והבנה שהתשובה ביניהן.

 

התבססות על תשובות טובות דיין, חוסכות לנו משאבים קוגניטיביים משמעותיים, ופעמים מביאות אותנו מחוסר ידע והחלטה- לידע והחלטה.
במידה מסוימת כך עובדת מלכתחילה מערכת 1 של המוח (system 1) וחיקוי שלה, רק עוזר לנו לעזור למוחנו לעזור לנו, להגיע ליעד בבטחה ובמהרה (מ.ל.).

 

ובסוף היום, זה כל מה שחשוב.


חזרה

 

המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135