לקוחותינומגזריםממשל וציבור

הצורך

עולם הממשלה הנו עולם עתיר ידע. פעילות הממשלה כולה מבוססת על ידע, ועל שירות לאזרח. פעמים רבות ידע זה אינו רק בתוך המשרדים והגופים השונים, אלא גם תוך צורך לממשק בין משרדי הממשלה והציבור השונים (דוגמת ממשק בין הסוכנות היהודית, משרד הקליטה, צה"ל ועוד). ניהול ידע בממשלה מסייע לשיפור תהליכי העבודה והשירות.

דוגמא - ניהול נהלים וחוזרים

חוקים מורדים מהכנסת לממשלה. תקנות נבנות לפרש ולצקת תוכן לחוקים. נהלים וחוזרים מוזרמים לסניפים ולגורמים היושבים מול האזרחים. ידע המנוהל במסמכים הנו הידע המרכזי של המשרדים. ארגון נכון של הידע בתוך המסמכים הנו חשוב מאד לצורך הבטחת השימוש בהם ומתן מענה מהיר ונכון לאזרחים. ניהול מתקדם של נהלים וחוזרים, תוך שימוש במפת חוזר ופירוק תכן החוזר למקטעי ידע, הנו הכלי באמצעותו מבטיחים את הידע המאורגן אל נכון.

דוגמא - מנהלות מידע וידע

יותר ויותר גופים ממשלתיים מתחילים לשים דגש מוגבר על השירות לאזרח. מרכזי מענה טלפוני מוקמים על ידי גופים אלו, וגופים רבים נערכים למתן שירות ע"י גורמים ריכוזיים בסניפים. מנהלות מידע וידע מסייעות לנהל ידע זה. הן מכילות מידע תמציתי על כל נושא (מעט על הכל). פתרון ניהול ידע של מנהלת כולל הקמת מנהלת, הקמת התשתיות הטכנולוגיות, התהליכיות והתוכניות להצגת פריטים אלו. ההיבטים התוכניים עוסקים בארגון הפריטים ובהגדרת תבניות להגדרת דפי התוכן באופן אחיד, פשוט וברור. פעילות ניהול ידע יכולה לעסוק גם בשדרוג אתר מנהלת מידע קיימת.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

 

משרד ראש הממשלה
משרד הרווחה
משרד החינוך
מבקר המדינה
סוכנות היהודית

מכון מנדל

המוסד לביטוח לאומי
עירית חולון

תוכנית קרב

משרד הבטחון

לפ"מ

למ"ס

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

שירות בתי הסוהר

משרד החוץ

החברה לאוטומציה

משרד המשפטים

משרד הבריאות

משטרת ישראל

עיריית ירושלים

עיריית תל אביב