לקוחותינומגזריםהייטק

הצורך

עולם ההיי-טק הנו עולם מתקדם. עובדיו הנם עובדי ידע. פעילותם כמו גם הצלחת תלויה בידע שבראשם. ניהול ידע מסייע לשיתוף, לשימור ולפיתוחו של הידע החדש, מהר יותר ועם פחות בעיות איכות.

דוגמא - לקחים וטיפים לניהול פרויקטים

ניהול נכון של פרויקט הוא מגורמי ההצלחה המשמעותיים ביותר בפרויקט כולו. הרבה מוטל על כתפיו של מנהל הפרויקט. ניהול הלקחים של מנהלי פרויקטים, מפעילויות קודמות, כמו גם ניהול הטיפים שלא נלמדו באופן מסודר, אך נצברו עם השנים, הנם נכס צאן ברזל לארגון. הם מסייעים לזיהוי מצבים סיכוניים, לדרך להתמודדות עם בעיות, לניהול קבלני משנה וליתר הפעילויות השוטפות של המנהל, שמעטים הכלים האחרים המסייעים לו לקבלת ההחלטות. ניהול מאגר לקחים מעמיד תכנים אלו לרשות כלל המנהלים ויוצר עוכנים בתהליכי העבודה הקיימים, כדי שאכן ישתמשו בהם.

דוגמא - אתר פרויקטים

אתר פרויקטים הנו כלי מרכזי לניהול תכני הפרויקט, אך גם לשיתוף מידע וידע בין הפרויקטים השונים. הוא מקל על הניהול הסדור של מסמכי הפרויקט ומקל על ההתמצאות הם; הוא מקל על השיתוף של מסמכים דומים בין פרויקטים שונים בעלי אותם מאפיינים, כדי להקטין את המצאת הגלגל מחדש, והיעזרות בתכנים עברו; הוא כולל גישה למסמכי תקינה (דוגמת נוהל מפתח, CMM ועוד) ומהווה אזור בו ניתן להעיר במשותף על מסמכים לבדיקה, לקיים דיונים וירטואליים (כאשר חברי הפרויקט מרוחקים) ולתזכר על אבני דרך קרבות. אתר פרויקטים הנו כלי תפעולי בסיסי לשימור, שיתוף ופיתוח מהיר יותר של הידע בפרויקטי הארגון.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

 

Comverse
Foxcom 
Trivent 
TIS 

NESS 
RANDOM LOGIC 

KODAK 

FIS 
Kulick&Soffa 

Nogacom

NDS

החברה לאוטומציה

Alvarion

Malam Team

Sandisk

Verint

Ceragon