לקוחותינומגזריםהמגזר השלישי

הצורך

המגזר השלישי שונה מאד מהמגזרים העסקיים. מחד, צורכי שיתוף וניהול הידע קיימים וברורים כמו בכל ארגון עסקי, ולעיתים אף יותר. מאידך, היות ומדובר בארגונים שלא למטרות רווח, תועלות ניהול הידע אינן כספיות אלא איכותיות, דבר המקשה על הבנת והפנמת הארגונים את רמת הצורך וחשיבותו.

המגזר השלישי פועל בדרך כלל במספר מעגלים: מעגל מצומצם של עובדי מטה; מעגל מורחב יותר של עובדי שטח; מעגל מורחב נוסף של מתנדבים. ולצד כל אלו, פעילות ענפה של שיתופי פעולה בין עמותות שונות, או בין עמותות וארגונים משיקים, שיתופי פעולה המסייעים כולם להשגת יעדי הארגון.

פעילות ייחודית זו של עובדים שבצידם מתנדבים, ושל שיתוף פעולה בין-ארגוני, יוצר מצב של ידע מבוזר בין גורמים רבים, אך עם זאת, ידע שקשה יותר לשתפו, הן בגלל רמת הזיקה של אלו שאינם חלק מהארגון הגרעיני והן בגלל קישוריות טכנולוגית נמוכה אל מול גורמים אלו.

דוגמא – ניהול ידע בפרויקטים

עמותות רבות מממנות פרוייקטים המבוצעים בשיתוף על ידם ועל ידי גורמים נוספים. מטעם העמותה קיים רכז האחראי על הפרוייקט; רכז דומה קיים מצד השותף אצלו מופעל הפרוייקט בפועל. שותפים נוספים המתעניינים בידע הנם חבר הנאמנים / הנהלה של העמותה המאשרת את התקציבים. ניהול הידע ברמותיו השונות, האסטרטגי, הטקטי והתפעולי הנו קריטיים לקבלת ההחלטות: ניהול הידע קריטי לחבר הנאמנים העוקבים אחר מספר פרוייקטים בו זמנית ורוצים להבטיח את התקדמות הפעילות כולה, תקינותה והשקעת המשאבים במקומות הנכונים. ניהול הידע קריטי למנהלי הפרוייקטים בעמותה המבקשים לרכז את כלל החומר התפעולי ולקבל החלטות טקטיות הן בתוך הפרוייקט, והן תוך למידה מפרוייקט אחד למשנהו.  וניהול הידע קריטי לשותפים המבקשים לנהל פרוייקטים מוצלחים תוך ניצול מיטבי של התקציב, ותוך הסתמכות על ידע קודם של העמותה כפי שנלמד בפרוייקטים קודמים.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

הקרן לידידות

 אשלים

מכון מנדל

קרן אביחי

ימין אורד 

קדימה מדע

קרן שוסטרמן

אור שלום

כתף לכתף