Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותי ניהול ידעשיתופיות ושיתוף ידע
שיתופיות ושיתוף ידע
הסינרגיה הנוצרת משיתוף הידע היא מנוע למינוף ארגוני והצלחה

שיתוף ידע ועבודה שיתופית הם חלק מליבת ניהול הידע והגדרתו. הסינרגיה הנוצרת משיתוף הידע היא מנוע למינוף ארגוני והצלחה.

 

וכם זאת, ארגונים מוצאים את עצמם ביתר קלות משקיעים בקישור בין מערכות, ובהנגשת תוכן לאנשים, ופחות ביצירת הקשר והשיתוף בין האנשים, ועידוד מצבים בהם ישתפו ידע, מסמכים ורעיונות.

 

חברת ROM מסייעת לארגונים בפעילויות לניהול השיתוף והשיתופיות תוך התאמת הערוצים הדיגיטליים והאנושיים לארגון, תרבותו וצרכיו.

חברת ROM מסייעת במציאת דרכים לעידוד האנשים לשיתוף.

 

למאמרים בנושא >

 

לקוחות לדוגמא: טבע, המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה, Verint