Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותי ניהול ידעתקן ניהול הידע
תקן ניהול ידע
תקן ניהול הידע- כי בעולם כבר מבינים את חשיבות ניהול הידע

התפתחות תחום ניהול הידע והבנת חשיבותו בעולם, מקבלים היבט גם בעולם התקינה:

  1. תקן ISO לאיכות 2015 כולל סעיף ייעודי (7.1.6) המחייב ניהול ידע כחלק מההתעדה לתקן האיכות.
  2. קיים תקן ניהול ידע ייעודי גלובלי של ISO- תקן 30401.

חבר ROM מבינה את חשיבות התקינה כבסיס להמשך מצוינות ארגונית. חברת ROM מכירה ומבינה את סעיפי התקן, ומנהלתה, ד"ר מוריה לוי, עומדת בראש צוות המומחים הבינלאומי שפיתחה את תקן 30401 וממשיכה לתחזקו.

חברת ROM, על כן, היא הבחירה המוצלחת ביותר לכל מי שמבקש ליישם תקינת איכות הכוללת ניהול ידע, או תקינת ניהול ידע בארגון.

 

חברת ROM מסייעת לארגונים המכינים עצמם להתעדה בתקן האיכות, ורוצים לראות איך נכון להיערך בהיבטי ניהול ידע.

 

חברת ROM מסייעת לארגונים באבחון מצבם, לימוד הפערים ובניית תכנית עבודה שתסייע להם לעמוד בתקן ניהול הידע;

חברת ROM מסייעת לארגונים במימוש תוכניות עבודה אלו.חברת ROM מבצעת מבדקי הכנה לתקנים השונים בהיבטי ניהול ידע.

 

למאמרים בנושא >